classicisme

Classicisme is een aanduiding van een richting in de beeldende kunst en de bouwkunst die zich inspireert op de idealen en de vormgeving van de klassieke kunst van de oudheid. Rond 1750 ging men zich verzetten tegen de overdadige stijl van het Rococo. Er ontstond een strakke architectuur zonder pilasters en lijsten en met een spaarzame toepassing van ornamenten. Halverwege de 18e eeuw werd opnieuw onderzoek gedaan naar de klassieke bouwkunst. Nu echter niet alleen naar de Romeinse bouwkunst, zoals tijdens de Renaissance, maar vooral ook naar de Griekse bouwkunst. Hierover was immers tot dan toe bijna niets bekend. Door dit onderzoek ontstond er weer belangstelling voor de zuiver klassieke vormen.

classicisme