kruiskerk

Een kruiskerk is een kerkgebouw waarvan de plattegrond een Kruisvorm heeft door de aanwezigheid van een dwarsbeuk (transept) tussen het schip en het koor. Het punt waar schip en dwarsbeuk samenkomen wordt de kruising genoemd en wordt vaak bekroond door een dakruiter of een viering- of kruisingtoren of -koepel. De kruiskerk is sinds de romaanse stijl een veel gebruikte bouwvorm voor katholieke kerken.

kruiskerk