steunbeer

Ook: contrefort. Verticale betonnen of gemetselde muurverzwaring om de zijwaartse druk van de kap en eventuele gewelven op te vangen. Een steunbeer kan ook worden aangebracht om horizontale krachten op te nemen die ontstaat door gronddruk of waterspanning.

steunbeer