kapittel

Een kapittel is een college van kanunniken. Boven het kapittel staat meestal een proost. De dagelijkse leiding heeft de deken die uit de kanunniken wordt gekozen. Een dom- of kathedraalskapittel staat de bisschop bij in zijn bestuurstaken en koos in de regel de nieuwe bisschop. Ter onderscheiding van een kathedraalkapittel noemt men andere kapittels ook wel collegiaalkapittel. Kathedrale kapittel zijn meestal zou oud als de bisschopszetel zelf, aangezien een bisschop zich omringde met een aantal priesters.

kapittel