versnijding

De term versnijding heeft meerdere betekenissen:
  • Het naar boven toe minder voor de muur uitsteken van een steunbeer.
  • Het versmallen van het muurwerk van een toren of een kerk.
  • Het bloksgewijs verspringen van het metselwerk in een gemetselde fundering. Om de paar lagen (= blok) verspringt het metselwerk een klezoor (ca. 55 mm).

versnijding