Sint-Servatiuskerk Ravels

Adres (bij benadering) : Sint-Servaasstraat 2 B-2380 Ravels, Dekenaat: Kempen, Bisdom: Antwerpen

  • Heiligen.net
  • Toon kaart
  • Dekenaat:Kempen
  • Fusiegemeente:Ravels
  • Patroon: Sint-Servatius
  • Share
Sint-Servatiuskerk Ravels 0
Sint-Servatiuskerk Ravels 1
Sint-Servatiuskerk Ravels 2
Sint-Servatiuskerk Ravels 3

De geschiedenis begint, voor zover bekent, in de 8ste eeuw met een kerkje. Dit deed dienst tot het ergens in de 13de eeuw werd afgebroken en vervangen door een groter gebouw dat de functie van parochiekerk bleef vervullen tot in de 16de eeuw.Toen werd de huidige gotische kerk met één beuk gebouwd welke in 1908 sterk vergroot werd.
De patroonheilige Servatius, heeft Ravels overgenomen van het kapittel van Sint-Servatius te Maastricht, waarvan Ravels afhing.
In 1211 droeg de proost van het kapittel de zorg voor de parochie Ravels over aan de abdij van Tongerlo. Dat hield ook in dat Poppel en het gehucht Hegge in Weelde tevens naar Tongerlo gingen. Ravels en Poppel werden immers door één en dezelfde priester bediend, zoals dat trouwens nu weer het geval is.
In 1559 werden ze opnieuw gescheiden: Poppel was voortaan afhankelijk van het bisdom 's Hertogenbosch, Hegge ging naar Weelde en Ravels hing verder af van het bisdom Antwerpen.
Allerlei aanpassingen, herstellingen en vergrotingen van de kerk volgden elkaar op tot in de 20ste eeuw. De laatgotische toren is beschermd, de kerk zelf niet. In 1996 is deze toren gerestaureerd. De kerk volgde een jaar later.
In de kerk hangt ondermeer een schilderij van de Heilige Servatius uit 1782 van de hand van H. Gillis.

voor alle inlichtingen in verband met liturgische plechtigheden wend je tot kerknet.be.
Home © KerkenInVlaanderen.be