Sint-Amanduskerk Aspelare

Adres (bij benadering) : Geraardsbergsesteenweg 300 B-9404 Aspelare (Ninove), Dekenaat: Ninove, Bisdom: Gent

  • Heiligen.net
  • Toon kaart
  • Dekenaat:Ninove
  • Fusiegemeente:Ninove
  • Patroon: Sint-Amandus
  • Share
Sint-Amanduskerk Aspelare 0
Sint-Amanduskerk Aspelare 1
Sint-Amanduskerk Aspelare 2

In 1977 (K.B. van 11 januari) werd de Sint-Amandskerk van Aspelare als monument beschermd. Tegelijkertijd beschermde men het kerkhof en de kerkhofmuur als landschap.
De huidige Sint-Amandskerk gaat terug tot de jaren 1776-1778. Toen werd de bestaande 15de-eeuwse kerk aanzienlijk vergroot. De 15de-eeuwse kerk verving op haar beurt een ouder bedehuis. De Aspelaarse kerk wordt immers reeds in 1118 vermeld, en vermoedelijk ligt haar oorsprong nog verder in de tijd.
Hoe de 15de eeuwse kerk eruit zag, weten we vrij precies, ondermeer door een beschrijving van pastoor Jan Wintmolders die in 1750 bij de aartsbisschop van Mechelen zijn beklag deed over de te kleine kerk: het bedehuis had één beuk, twee zijkapellen, een koor en een spitse toren. Getuige de dekanale visitatieverslagen was het kerkje in de 17de en 18de eeuw in bijzonder goede staat.
Het duurde nog twintig jaar vooraleer het bedehuis werd aangepast aan de bevolkingstoename. Pas in 1778 werden de uitbreidingswerken, voornamelijk bestaande uit twee zijbeuken, beëindigd en kreeg de kerk haar huidig uitzicht.
De Sint-Amanduskerk is een driebeukige hallenkerk, d.w.z. zonder dwarsbeuk, onder één groot dak, in bak- en zandsteen opgetrokken met de westertoren en het koor als oudere partijen.
De vierkante toren heeft acht hoeksteunberen met zandstenen fronten. Ook de plint, het portaal, het drielicht en de galmgaten zijn van zandsteen. De toren werd bekroond door een hoge achthoekige ingesnoerde spits.
Het koor met driezijdige afsluiting, werd gemetseld met zeer fijn gehouwen zandsteenblokken.
Koor en toren werden in het derde kwart van de 18de eeuw verbonden door een nieuwbouw. Deze sluit bij het koor aan, terwijl de toren langs drie zijden werd ingesloten. Op de westgevel van de zijbeuken werd -door middel van een anker- het jaartal 1776 gevormd, een jaartal dat we ook op de noordbeuk, maar dan in hardsteen terugvinden.
De uitbreidingwerken bevatten tevens een sakristie aan de zuidbeuk. In 1851 werd aan de noordbeuk een bergruimte uitgebouwd.
Tot en met de laatste eeuwwisseling waren de buitenmuren en de toren van het bedehuis witgekalkt. Pas in 1908 werd het witsel verwijderd.
In 1964 werd de voorgevel van de kerk grondig opgeknapt, het jaar daarop werd het bedehuis binnenin herschilderd.
Wat het interieur betreft kan melding gemaakt worden van drie retabelstukken in barokstijl en van een orgel in 1783 gebouwd door L.B. Van Peteghem uit Gent, herbouwd in 1890 door Ch. "Ch.Agneessens " en gerestaureerd in 1971.

In de kerk vinden we ook de grafsteen terug van "Filips De Deyn mathematicus et geographicus ". Deze beroemde inwoner van Aspelare leefde in de 17e eeuw en tekende als gezworen landmeter prachtige kaarten, waarvan vele in opdracht van de Ninoofse Norbertijnenabdij. Zijn grafsteen vermeldt: " Hier licht begraven Mr.Philips De Dyn ,gheswooren lantmeter, mathematicus ende geographicus, die overleet den V augustus 1665, ende Anna Van gansbeek, zyn huysvrouw, die overleet den 25 september 1628.Ende Anna Droesbeke, zyn tweede huysvrouwe, die overleet den 23 december 1667. Ende Phil. De Dyn, hunlieden sone, die overleet den 11 april 1667, ook mathematicus etc. Bidt voor de zielen. "
Het kruis op de toren is van 1928 en werd gemaakt door "Frans Barbieur ", smid op de Biest.

voor alle inlichtingen in verband met liturgische plechtigheden wend je tot kerknet.be.
Home © KerkenInVlaanderen.be