Sint-Martinuskerk Moorsel

Adres (bij benadering) : Moorsel-Dorp B-9310 Moorsel (Aalst), Dekenaat: Aalst, Bisdom: Gent

 • Heiligen.net
 • Toon kaart
 • Dekenaat:Aalst
 • Fusiegemeente:Aalst
 • Patroon: Sint-Martinus
 • Share
Sint-Martinuskerk Moorsel 0
Sint-Martinuskerk Moorsel 1
Sint-Martinuskerk Moorsel 2
Sint-Martinuskerk Moorsel 3
Sint-Martinuskerk Moorsel 4

Gelegen aan de Kerkstraat met geasfalteerde parking aan Z.-zijde. Beboomd gedesaffecteerd kerkhof, omringd door een verlaagd zandstenen muurtje met toegang via twee laatclassicistische hekpijlers van arduin (fig. 68).

Volgens de legende is de kerk gebouwd op de puinen van de H. Sacramentskapel eerste vermelding in 1105; voogdij van de abt van Affligem. N.-O.-gericht zandstenen gebouw op afgeschuinde plint, bakstenen zijbeukgevels.
  Plattegrond
 • een Westertoren met Z.-traptoren en vierkante N.doopkapel, een driebeukig schip van resp. twee en drie trav. ten N. en ten Z., N.-transeptarm van een halve trav. en ingekorte Z.-transeptarm (wegens verbreding van de zijbeuken). Driezijdig koor met één rechte trav. en N.zijkapel en -hulpsacristie, Z.-zijkapel en -sacristie.

 • Westertoren (XIII b) van vier ongelijke geledingen. Onderaan op elkaar gestelde hoeksteunberen; twee rondboogvensters (N. en Z.) en een later spitsboogvormig tweelicht (W.). Op benedenverdieping Iichtgleuven (N. en Z.); gedichte rondboogvormige galmgaten. Erboven spitsboogvormige galmgaten (XVII) en piramidale spits (XVII). West-ingang met rondboogpoort in een schouderboogvormige rococo-omlijsting van arduin (XVIII B). Z.-traptoren uit XIV A. Vierkante N.-kapel onder afgesnuite bedaking uit XVII a; steekboogvenster met druiplijstje.

 • Heden pseudo-basilikaal schip onder één groot zadeldak (leien). Middenbeuk uit XIV met spitsboogvormige bovenvensters bewaard boven de huidige overwelving. Zijbeuken bijgebouwd in XIV B (sporen in W.-gevel) en uitgebreid in 1823 (cf. gevelsteen met herdenking eerste steenlegging ingewerkt in de N.-gevel); bakstenen gevels met steekboogvensters in zandstenen omlijstingen met kwarthol beloop en toegevoegde lekdrempels. Beglazing met ijzeren harnas. Ten Z., sporen van ingekorte transeptarm (XIV B), waarvan enkel nog de sluitgevel bestaat, gestut d.m.v. steunberen; spitsboogvenster vervangen door een steekboogvenster.

 • N.-kruisarm uit XIV B onder zadeldak; verhoogde sokkel en dubbele hoeksteunberen, sluiting met spitsboogvenster; gedicht spitsboogvenster deels verscholen in zijbeuk.

 • Koor uit XV B, vernieuwd in 1663, gestut d.m.v. steunberen. Barokke korfboogvormige muuropeningen in geprofileerde omlijstingen met kleine vleugelstukken en rozetmotief.

 • Bakstenen N.-zijkapel en hulpsacristie uit XVIII A (onder doorgetrokken koordak) met een steekboogvenster in geprofileerde omlijsting en een rechth. venster in vlakke omlijsting van arduin. Zandstenen Z.-zijkapel (XVII B), eveneens onder doorgetrokken lekdrempels. Z. -sacristie onder afgesnuite bedaking met rechth. deur en venster in vlakke omlijstingen van arduin (1879).

 • Overwelving d.m.v. kruisribgewelf op consoles voor benedenverd. van de toren; verbinding met schip d.m.v. zware spitsboog op imposten. Opstand middenbeuk: zowel rond- als spitsbogen (resp. N. en Z.) op ronde zuilen van zandsteen met ronde sokkel en vierkant abacus; kruisribgewelf op geringde consoles (XVII, met stucbekleding in klassieke zin in 1823); mangat en hulprib in eerste W.-trav. Kruisribgewelf voor de zijbeuken (1823) en N.-transeptarm; stergewelf voor de N.- en Z.-kapellen; koor met pilasters en kruisribgewelf, straalgewelf voor de abscis.


  Meubilair:
 • Schilderij: "Aanbidding der Drie Koningen" van Pieter van Mol (?) (1631)

 • Schilderij: "Opdracht van Maria in de tempel".

 • Volks St.-Martinusbeeldje (XVIII)

 • Piëta uit XV in de H. Grafkapel (Z.)/li>
 • Kerkmeesterbanken en doksaal uit XVII

 • Communiebank uit XVIII.

  Grafstenen
 • Jan Le Boiteulx

 • Lucas Cayro met zijn echtgenote (XVII).

 • Arduinen grafstenen opgericht tegen de kerkgevels.

DHANENS E., op. cit., p. 14.
LEMAIRE R.M., Persoonlijke notities.

voor alle inlichtingen in verband met liturgische plechtigheden wend je tot kerknet.be.
Home © KerkenInVlaanderen.be