Sint-Niklaaskerk Leest

Adres (bij benadering) : Leest-Dorp 1 B-2811 Leest (Mechelen), Dekenaat: Mechelen, Bisdom: Aartsbisdom

  • Heiligen.net
  • Toon kaart
  • Dekenaat:Mechelen
  • Fusiegemeente:Mechelen
  • Patroon: Sint-Niklaas
  • Share
Sint-Niklaaskerk Leest 0
Sint-Niklaaskerk Leest 1
Sint-Niklaaskerk Leest 2
Sint-Niklaaskerk Leest 3
Sint-Niklaaskerk Leest 4
Sint-Niklaaskerk Leest 5
Sint-Niklaaskerk Leest 6
Sint-Niklaaskerk Leest 7
Sint-Niklaaskerk Leest 8

Hoelang de parochiekerk reeds bestaat weet men niet. Leest was al in 1129 een zelfstandige parochie en bijgevolg ook een kerk bezat. Die eerste kerk was in grijze zandsteen en van Romaanse bouwtrant; Dat is nog duidelijk te zien aan het onderste gedeelte van de toren. Dit gedeelte dateert nog uit die tijd en is in witte zandsteen gebleven. De rest van de toren werd in 1782 verbouwd in baksteen en gewoonweg witgekalkt.
Na de tweede wereldoorlog werd hij met een cementlaag bepleisterd. In 1971 tenslotte werd deze laag verwijderd en vervangen door een half steentje. Daardoor verloor de toren zijn landelijk karakter maar komt het verschil in bouwtijd tot zijn recht. Ook het venster boven het kerkportaal is van latere datum. De rest van de kerk, schip, zijbeuken, werd heropgebouwd in 1852. Tegen de voorgevel van de rechterzijbeuk staat het soldatenmonument van Leest met de namen van de gesneuvelden uit beide oorlogen.

Evenals de plaatselijke bevolking, had ook de parochiekerk af en toe te lijden van doortrekkende soldaten, belust op buit. Op het einde van de 16de eeuw ging ze bijna totaal in vlammen op. Ook toen was er moedwillige brandstichting in het spel, door soldatenhanden verricht. "Incendio ante annum 1591 per miles destructa" staat er namelijk te lezen in de nota's van pastoor De Heuck. Het was de tweede maal, zegt hij, op korte tijd. Het duurde jaren eer de schade hersteld was, want de kerk werd eerst in 1599 opnieuw geconsacreerd. Deze plechtige kerkwijding gebeurde door de aartsbisschop zelf, Mgr. Matthias Hovius

voor alle inlichtingen in verband met liturgische plechtigheden wend je tot kerknet.be.
Home © KerkenInVlaanderen.be