beschermd monument - patrimoine protégé - protected monumentSint-Martinuskerk Vurste

Adres (bij benadering) : Gentweg 34 B-9890 Vurste (Gavere), Dekenaat: Nazareth, Bisdom: Gent

Sint-Martinuskerk Vurste 0
Sint-Martinuskerk Vurste 1
Sint-Martinuskerk Vurste 2
Sint-Martinuskerk Vurste 3

Over de vroegste kerk in de parochie ( Vurste = vorst = Latijns forestum ofte woud) weet men zo goed als niets. De Heren van Gavere zwaaiden er de plak en Benedictinessen van Denain ( huidige Noord – Frankrijk) bezaten het zgn. ‘patronaatsrecht’ over de kerk.

Pas in de late 15e eeuw wordt de kerk voor het eerst vermeld, maar ze heeft nog een oudere rest bewaard, het oude blokkige koor in Doornikse kalksteen uit de vroeg - gotische periode (13e eeuw voor onze regio).

Rond 1500 werd ze verrijkt en “gemoderniseerd” met een kloeke kruisbeuk, met daar bovenop een sobere, maar elegante vieringtoren in Balegemse zandsteen, in hooggotische stijl.

Doorheen de 17e en 18e eeuw vonden diverse ingrijpende herstellingen en aanpassingen plaats, soms bekend, als tenminste de kerkrekeningen bewaard bleven.

Over de 19e eeuw zijn we beter ingelicht. Dan valt vooral de nauwe samenwerking op met de kapitaalkrachtige bewoners van het aanpalende domein “Borgwal” .

Zo liet in 1845 de kasteelvrouwe Juffrouw Malfait – Baertsoen, op haar kosten een nieuwe zijbeuk aan de zuidkant optrekken.

In 1893 werd de toren hersteld door de bekende provinciearchitect Vaerwijck, die ook de grote verbouwingswerken (1897 – 1899) leidde. Toen werd het bedehuis gerestaureerd en vergroot: een nieuw driebeukig schip in weloverwogen neo-gotische stijl verving de oude benedenkerk.

Bij die gelegenheid deed ook graaf Goethals de Mude de Nieuwland “zijn duit in het zakje”. Hij liet naast het oude koor een “grafelijke kapel” optrekken en zijn familie sponsorde ook een ruim deel van het neo - gotische meubilair.

Op de glasramen in het koor en in de fraaie obiits vind je die weldoeners terug.

Na W.O. I moesten beschadigingen weggewerkt worden en ook na W.O. II volgden herstellingen en grondige restauratie.

De gevolgen van de brand in april 1974 werden moeizaam verholpen.

Pas in oktober 2002 vonden een nieuwe weerhaan en een nieuw torenkruis hun weg naar de gerepareerde torenspits!

voor alle inlichtingen in verband met liturgische plechtigheden wend je tot kerknet.be.
Home © KerkenInVlaanderen.be