beschermd monument - patrimoine protégé - protected monumentSint-Catharinakerk Hoogstraten

Adres (bij benadering) : Vrijheid 153 B-2320 Hoogstraten, Dekenaat: Noorderkempen, Bisdom: Antwerpen

Sint-Catharinakerk Hoogstraten 0
Sint-Catharinakerk Hoogstraten 1
Sint-Catharinakerk Hoogstraten 2
Sint-Catharinakerk Hoogstraten 3
Sint-Catharinakerk Hoogstraten 4

Bouwjaar: 1525 - 1550

Bouwstijl: Laatgotiek. 105 meter hoge toren.

Antoon de Lalaing en Elisabeth van Culemborg, graaf en gravin van Hoogstraten, gaven opdracht tot het bouwen van deze grafkerk aan Rombout Keldermans van Mechelen.

Binnenin 15de en 16de eeuwse glas-in-loodramen, wandtapijten, praalgraven, koorgestoelte, H. Bloedschrijn.

Het koorgestoelte bleef uitzonderlijk gaaf bewaard. Schrijnwerker Albrecht Gelmers installeerde het in 1548 in de nieuwe kerk die graaf Antoon de Lalaing als zijn praalgraf had laten bouwen. Een gedeelte van het gestoelte uit de oude dorpskerk werd in de dwarsbeuk geplaatst, waar het zich nog altijd bevindt. Het koorgestoelte van Hoogstraten is een van de laatste waarin de figuratieve verbeelding zich kon uitleven, immers door de strenge bepalingen van het Concilie van Trente werden alle profane voorstellingen uit de kerk gebannen.

De Sint-Catharinakerk van Hoogstraten bezit ook een opmerkelijk glasraam: het raam van Karel de Lalaing en van Jacqueline van Luxemburg, omstreeks 1530 geplaatst, met de portretten van de stichters en hun patroonheiligen en een schitterend landschap, wordt toegeschreven aan Claes Mathysen van de Antwerpse school, die in die tijd een hoge bloei kende.
Bron:Landschap van Kerken door G. Bekaert

De 16de-eeuwse kerk werd in de jaren 1950 bijna volledig en getrouw herbouwd, maar met een betonnen dakgebinte. De kerktoren was door het terugtrekkende Duitse leger opgeblazen en had in zijn val het stadhuis en bijna het volledige schip vernield. Alleen de koorpartij, een gedeelte van de kruisbeuk, de zuilen en de bogen van de middenbeuk bleven toen overeind.

voor alle inlichtingen in verband met liturgische plechtigheden wend je tot kerknet.be.
Home © KerkenInVlaanderen.be