beschermd monument - patrimoine protégé - protected monumentSint-Martinuskerk Haringe, Poperinge

Adres (bij benadering) : Haringeplein 1 B-8970 Haringe, Poperinge, Dekenaat: Poperinge, Bisdom: Brugge

  • Heiligen.net
  • Toon kaart
  • Dekenaat:Poperinge
  • Fusiegemeente:Poperinge
  • Patroon: Sint-Martinus
  • Share
Sint-Martinuskerk Haringe, Poperinge 0
Sint-Martinuskerk Haringe, Poperinge 1
Sint-Martinuskerk Haringe, Poperinge 2
Sint-Martinuskerk Haringe, Poperinge 3
Sint-Martinuskerk Haringe, Poperinge 4

Deze kerk behield haar Romaanse aanleg van ca. 1100 de vieringtoren en een pijler aan de zuidwestzijde van de toren.
Het aanzicht van laatgotische hallenkerk kreeg ze grotendeels in 1591-1600.
De kerk is vooral bekend om haar unieke Peteghemorgel uit 1778 met houtsnijwerk van Elshoecht uit Sint-Winoksbergen (F).

In 1071 ging in Haringe de Sint-Martinuskerk in vlammen op. Het was vermoedelijk na deze brand dat er, einde 11de of begin 12de eeuw, een romaanse kruiskerk werd opgetrokken. Volgens archiefbronnen werd de kerk in 1123 en 1297 opnieuw door brand getroffen. De Sint-Martinuskerk kreeg zijn huidige uitzicht na de Beeldenstorm (1566). De data 1591 en 1600, die respectievelijk in het koor en het schip terug te vinden zijn, wijzen duidelijk op de bouwactiviteit. In de laatgotische hallenkerke, opgetrokken in gele baksteen, werden oudere elementen verwerkt. De romaans vieringtoren op vierkant rondplan, werd in de nieuwbouw geďntegreerd. Deze toren, opgetrokken in ijzerhoudende zandsteen, werd omstreeks 1600 verhoogd met een klokkenverdieping onder ingesnoerde spits. Voor het metselwerk van de gevels van schip en transept werd heel wat ijzerhoudende zandsteen, afkomstig van de ourde kerk, gerecupereerd. De Sint-Martinuskerk is een driebeukige hallenkerk, met transept, vieringtoren en driezijdig afgesloten koren. Het gebouw werd in 1968-1981 gerestaureerd volgens de plannen van architecten S. Dejaegere en A. Bressers. Het belangwekkend orgel werd in 1778 gebouwd door de vermaarde orgelmakers Pieter Van Peteghem de Oude en Lambertus Van Peteghem.
Rond de Sint-Martinuskerk werd eeb dorpsgezicht afgebakend. Hierin zijn de pastorie met omhaagde tuin, de als monument beschermde hoeves Haringeplein 1 en 9, en het open weiland ten noorden en ten noordoosten van de kerk opgenomen.

Bron: Monumentaal West-Vlaanderen van Jeroen Cornilly

voor alle inlichtingen in verband met liturgische plechtigheden wend je tot kerknet.be.
Home © KerkenInVlaanderen.be