Sint-Corneliiuskerk Aalter

Adres (bij benadering) : Kerkstraat 1 B-9880 Aalter, Dekenaat: Maldegem, Bisdom: Gent

  • Heiligen.net
  • Toon kaart
  • Dekenaat:Maldegem
  • Fusiegemeente:Aalter
  • Patroon: Sint-Cornelius
  • Share
Sint-Corneliiuskerk Aalter 0
Sint-Corneliiuskerk Aalter 1
Sint-Corneliiuskerk Aalter 2
Sint-Corneliiuskerk Aalter 3

We mogen aannemen dat Aalter al in de Karolingische tijd haar eerste kerkje had, met als patroonheilige Sint-Denijs. Het is niet duidelijk wanneer de kerk aan de heilige Cornelius werd gewijd. De oudste sporen van de huidige kerk gaan terug tot in de 12de of 13de eeuw. Nog in 1979 werden bij aanpassingswerken middeleeuwse vloertegels bovengehaald. Aan het einde van de 15de eeuw vond een eerste uitbreiding plaats en rond 1540 werd een nieuwe beuk bijgebouwd.

De kerk bleef misschien wel van de Beeldenstorm gespaard, maar werd omstreeks 1590 door Hollandse vrijbuiters in een ruïne herschapen.

De herstellingswerken kwamen pas van 1599 af op gang en vorderden langzaam. Kort na het midden van de 17de eeuw moet de toren in zijn vandaag nog bekende vorm tot stand zijn gekomen. Pas aan het einde van de 18de eeuw kreeg de kerk haar volume uit de late middeleeuwen terug en kwamen de beuken onder één dak.

Een laatste belangrijke bouwcampagne valt te situeren in het begin van de 20ste eeuw. Met de verbouwing vanaf 1903 veranderde het uitzicht van de kerk ingrijpend: het schip werd verlengd en grotendeels herbouwd, de toren werd verhoogd, terwijl transept en koorpartij volledig gerestaureerd werden naar hun vermoedelijk laatgotische uitzicht. De zijbeuken werden nu afgedekt door een reeks kleine schilddaken, die elk één travee overspannen.

De Duitse troepen lieten bij hun aftocht in 1918 de bovenste torengeleding exploderen, waarbij ook het dak werd geteisterd. Bij de herstelling en de heropbouw in de jaren 1921 - 1923 heeft men zich nauwgezet gehouden aan de plannen van 1902. Bij deze werken werd in de toren een opschrift aangebracht met de woorden Destructa 1918, Refecta 1921.

Het interieur van de kerk vertoont, net zoals het kerkgebouw zelf, een overwegend neogotisch karakter. Dit is voornamelijk het gevolg van de verbouwingen in 1903, waarvoor de plannen door architect Goethals werden getekend. In de koren en de kruiskapellen prijken twaalf neogotische glasramen van Gust Ladon (10), Ganton-Defoin (1) en Albert Mestdagh (1).

Het meubilair omvat een neogotische preekstoel (1906), een communiebank (1907) en neogotische hoofd- en zijaltaren (1907-1909) ontworpen door E. Van den Eynde, een oude eiken communiebank (1722) van Fr. Desseyn, vier eiken biechtstoelen, een gedeeltelijk bewaarde orgelkast in rococostijl (1754) van P. Van Peteghem, een doopvont (18e eeuw), een op koper geschilderde kruisweg (1923-1934) ontworpen door F. Coppejans, een buste van Sint-Cornelius (18de eeuw) en enkele blazoenen in het koor.

Tegen de noordgevel liggen 18de- en 19de-eeuwse grafstenen. Naast de kerk herinnert een kruisvormig monument ons aan de gevallen militaire en burgerlijke slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog.

voor alle inlichtingen in verband met liturgische plechtigheden wend je tot kerknet.be.
Home © KerkenInVlaanderen.be