beschermd monument - patrimoine protégé - protected monumentSint-Vedastuskerk Vlamertinge

Adres (bij benadering) : Kerkplein 1 B-8908 Vlamertinge (Ieper), Dekenaat: Ieper, Bisdom: Brugge

Sint-Vedastuskerk Vlamertinge 0
Sint-Vedastuskerk Vlamertinge 1
Sint-Vedastuskerk Vlamertinge 2
Sint-Vedastuskerk Vlamertinge 3
Sint-Vedastuskerk Vlamertinge 4
Sint-Vedastuskerk Vlamertinge 5
Sint-Vedastuskerk Vlamertinge 6
Sint-Vedastuskerk Vlamertinge 7
Sint-Vedastuskerk Vlamertinge 8
Sint-Vedastuskerk Vlamertinge 9
Sint-Vedastuskerk Vlamertinge 10
Sint-Vedastuskerk Vlamertinge 11
Sint-Vedastuskerk Vlamertinge 12

Volgens een 15de eeuwse kroniekschrijver liet graaf Baldwin in 857 een kapel bouwen in Vlamertinge. Nadat deze tussen 970 en 1080 een aantal keer in de brand verloren ging, werd ze in 1118 herbouwd. Maar rond 1297 was de kerk opnieuw verwoest.
Enkele jaren later, in 1301, stond er al een nieuwe kerk. Toen de geuzen in 1566 het bedehuis vernielden, moest de kerk weer volledig herbouwd worden.
De huidige neogotische driebeukige kerk vervangt deze gotische kerk, waarvan alleen de westertoren van 1505 overbleef. Deze werd in de loop van de 19de eeuw twee keer herbouwd.
Van 1808 tot 1823 werd ze hersteld en vergroot, nadat ze in 1793 uitgebrand was (in dat jaar trokken de Fransen weg uit Ieper en op hun terugtocht staken ze de kerk van Vlamertinge in brand; in het daaropvolgend jaar verloor de kerk al haar goederen als gevolg van de inlijving van het gebied bij Frankrijk).
In 1897-1898 wer de kerk nogmaals uitgebreid en in 1899 zegende Mgr. Waffelaert, bisschop van Brugge, de kerk opnieuw in.
In 1908 werd de toren vernieuwd.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd de Sint-Vedastuskerk grotendeels vernieuwd, vandaar dat in 1919 een houten kerk werd opgetrokken aan de Poperingseweg. Een tweede houten kerk brandde uit in 1922.
Intussen was men reeds gestart met de bouw van de huidige kerk.
Tussen 1920 en 1923 werd een neogotische hallenkerk opgericht. Daarbij werd de toren van 1505 zoveel mogelijk behouden.
De kerk kreeg het vooroorlogse uitzicht, op enkele wijzigingen na: de middenbeuk was verhoogd, er waren minder zuilen en de torenspits werd aan de voet verbreed.
Reeds in 1931 dienden de bouwvallige beuken versterkt te worden.
Verschillende bombardementen tijdens de Tweede Wereldoorlog brachten de kerk nieuwe schade toe. Pas in 1950 waren alle herstellingswerken voltooid.
Sinds 1938 is de toren beschermd.
De Sint-Vedastuskerk domineert het kerkplein. Op het plein ten zuidoosten van de kerk, staat de pastorie en de voormalige kapelanij. Beide woningen werden gebouwd in 1921.
Links van de pastorie staat een houten Christusbeeld dat afkomstig is van het Britse kerkhof van Westvleteren.

voor alle inlichtingen in verband met liturgische plechtigheden wend je tot kerknet.be.
Home © KerkenInVlaanderen.be