beschermd monument - patrimoine protégé - protected monumentOnze-Lieve-Vrouwkerk Temse

Adres (bij benadering) : Markt 17 B-9140 Temse, Dekenaat: Temse, Bisdom: Gent

Onze-Lieve-Vrouwkerk Temse 0
Onze-Lieve-Vrouwkerk Temse 1
Onze-Lieve-Vrouwkerk Temse 2
Onze-Lieve-Vrouwkerk Temse 3
Onze-Lieve-Vrouwkerk Temse 4
Onze-Lieve-Vrouwkerk Temse 5
Onze-Lieve-Vrouwkerk Temse 6
Onze-Lieve-Vrouwkerk Temse 7
Onze-Lieve-Vrouwkerk Temse 8
Onze-Lieve-Vrouwkerk Temse 9
Onze-Lieve-Vrouwkerk Temse 10
Onze-Lieve-Vrouwkerk Temse 11
Onze-Lieve-Vrouwkerk Temse 12
Onze-Lieve-Vrouwkerk Temse 13
Onze-Lieve-Vrouwkerk Temse 14
Onze-Lieve-Vrouwkerk Temse 15
Onze-Lieve-Vrouwkerk Temse 16
Onze-Lieve-Vrouwkerk Temse 17
Onze-Lieve-Vrouwkerk Temse 18
Onze-Lieve-Vrouwkerk Temse 19

Voornamelijk gotische en neogotische kerk met barokke toren.

Het oostelijk gedeelte, tot en met de kruisbeuken, werd bij Koninklijk Besluit van 28/12/1936 beschermd; het koor, de zuidelijke zijkapel, de gevels van de kruisbeuk en de toren bij Koninklijk Besluit van 28/12/1974; bij Besluit van de Vlaamse Executieve van 3/2/1983 werd de kerk in haar geheel beschermd.

Het gotisch gedeelte is gegroeid rond een Romaanse kerk, waarvan het ontstaan teruggaat tot de 11de eeuw (vermoedelijk nog vroeger). Opgravingen in maart 1979 brachten de halfronde Romaanse absis aan het licht. De zuidelijke dubbele kruiskerk bevat nog één opgevulde Romaanse rondboognis met afbraakmateriaal van de oorspronkelijke, vermoedelijk karolingische kerk. Volgens de overlevering zou deze door de H. Amelberga, beschermheilige van Temse, in de 8ste eeuw opgericht zijn. In de loop der eeuwen vonden verscheidene verbouwingen en uitbreidingen plaats. Zo werd in 1591 de oostgevel van de linkerkruisbeuk doorgekapt om het O.L.Vrouwkoor te bouwen; op dezelfde wijze werd in 1842 het Amelbergakoor opgetrokken. De barokke toren werd in 1721 gebouwd naar de plannen van Adrianus Nijs; bouwingenieur en toezichter was Antoon Wauters. De westgevel en de hele benedenkerk werden in 1886-1888 opgetrokken naar ontwerpen van architect Pieter Van Kerckhove.

Tussen 1978 en 1994 vonden restauratiewerken plaats, zowel aan de buitenzijde als binnenin. De O.L.V.-kerk werd voor haar binnenrestauratie onderscheiden op 29 september 1989 door het Verbond van de Kringen voor Heemkunde van Oost-Vlaanderen.

De kerk omvat talrijke kunstschatten en merkwaardigheden. Het praalgraf van ridder Roeland Lefèvre (heer en weldoener van Temse) dagtekent van 1517. De grafsteen van de H. Amelberga, met koper ingelegd, is van 1872. Naast de klassieke merkwaardigheden, eigen aan oudere kerken, dienen vooral de schilderijen en het zilver- en beeldhouwwerk speciaal vermeld.

De kerk bevat schilderijen van Rubens' leerling Cornelis Schut (1597-1655), Jean-Baptist de Saive (1571-1624), Egidius Smeyers (1634-1710), Jan Jozef De Loose (1769-1849), Tony Van Os (1886-1945) en andere (vaak niet-geïdentificeerde) meesters.

Het beeldhouw- en zilverwerk is voornamelijk vervaardigd door leden van de beroemde kunstenaarsfamilie Nijs. Met Laurent Delvaux (1696-1770) en Theodoor Verhaegen (1701-1759) vormen Adrianus en Philippus Nijs de voornaamste vertegenwoordigers van de rococo in ons land. Adrianus Nijs (Antwerpen, 6/6/1683 - Temse, 21/4/1771), leerling van de Antwerpse meester-beeldhouwer Andries Van den Base, schiep o.m. de preekstoel, een deel van het koorgestoelte, het middengedeelte van de communiebank en twee biechtstoelen. Zijn zoon Philippus (Temse, 27/5/1724-23/3/1805), schepen, stichter van Temses Academie (1776), drager van de titel koninklijk beeldhouwer, vervaardigde o.m. een deel van de communiebank (O.L.Vrouwkoor) en ontwierp een deel van het koorgestoelte. Naast Adrianus en Philippus Nijs dienen voor het beeldhouw- en schrijnwerk ook Jozef Tuerlinckx, Josse de la Motte en de gebroeders Judocus en Egidius De Cauwer vermeld.

Het zilversmeedwerk is voornamelijk van de hand van Joannes Franciscus Nijs (Temse, 8/5/1709-20/10/1778), oudere broer van Philippus. Ook van Joannes Franciscus'zoon Egidius (Temse, 28/5/1755-4/7/1842) is zilversmeedwerk aanwezig.

voor alle inlichtingen in verband met liturgische plechtigheden wend je tot kerknet.be.
Home © KerkenInVlaanderen.be