beschermd monument - patrimoine protégé - protected monumentSint-Pieterskerk Kortessem

Adres (bij benadering) : Kerkplein 1 B-3720 Kortessem, Dekenaat: Diepenbeek Kortessem, Bisdom: Hasselt

Sint-Pieterskerk Kortessem 0
Sint-Pieterskerk Kortessem 1
Sint-Pieterskerk Kortessem 2

De Romaans-gotische Sint-Pieterskerk is een beschermd momument en één van de mooiste plattelandskerken in Zuid-Limburg. De (neo-) Romaanse onderdelen zijn opgetrokken in silex. De gotische gevels bestaan uit mergelzandsteen. De vroeg-Romaanse middenbeuk werd gebouwd tussen 1026 en 1038. De Romaanse toren kwam tot stand in de 2de helft van de 12de eeuw en vertoont beduidend meer ornamentiek. Het vroeggotisch koor en de dwarsbeuk dateren uit de 13de eeuw. De neo-Romaanse zijbeuken werden in 1875 toegevoegd.

De verbouwingswerken van 1870-1875 stonden onder leiding van Herman Jaminé (1826-1885). Daarbij werden de zijbeuken met graatgewelven en de westingang onder de toren gebouwd.

De voornaamste curiosa zijn:

 • Stucwerk van ca. 1780 in het koor.
 • Hoofdaltaar en biechtstoel daterend van ca. 1750.
 • Een 13de-eeuwse hardstenen Romaanse doopvont.
 • 15de-eeuwse bakstenen kruisrib-gewelf
 • Een smeedijzeren hek van 1700-1750.
 • Het beeld Sint-Anna-te-Drieën is van ca. 1500
 • Een vroeg 18de-eeuws Sint-Hubertusbeeld,
 • Het barokke glasraam van 1618 met vijf wapenschilden werd in 1877 gerestaureerd.
 • de rococo-lambrizering
 • Een Bredase torenmonstrans van 1525.
 • Arduinen grafmonumenten van de 16de-17de eeuw, onder andere van jonker Raes van Printhagen (+ 1522).
 • Rond de kerk werden verschillende 17de-18de-eeuwse grafkruisen van het oude kerkhof bewaard.

voor alle inlichtingen in verband met liturgische plechtigheden wend je tot kerknet.be.
Home © KerkenInVlaanderen.be